Betlejemskie Światło Pokoju jest akcją, która toczy się już ponad 30 lat. Pierwszy raz skauci z Austrii, ponieważ tam rusza sztafeta Betlejemskiego Światła Pokoju, odpalili to światło w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem w 1986 roku. W Polsce przekazujemy to światło Instytucjom, mieszkańcom od 31 lat – od roku 1991.

             Co roku droga tego światła jest taka, że austriaccy skauci odpalają światło od wiecznego światła w Grocie Narodzenia Pańskiego, potem je przekazują innym skautom. W naszym przypadku - Słowakom, którzy następnie dają je nam – Polakom, przekazując na Łysej Polanie – niedaleko Zakopanego.

W tym roku miało to miejsce 12 grudnia 2021 roku.

               Główną ideą tego światła jest niesienie Pokoju – z miejsca narodzenia Jezusa z Betlejem.

               Jeżeli chodzi o ten rok - przesłaniem Betlejemskiego Światła Pokoju jest Światło Nadziei – nadziei na lepszy świat, na lepszych nas; nie tylko skautów, harcerzy, ale też wszystkich, którzy to światło do swego domu zaproszą.