W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie realnego zagrożenia wystąpienia grypy ptaków, a także zgodnie z art.19 ust. 4 i 5, w odniesieniu do art.14 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.1856, z 2021 r. poz. 159), informujemy o konieczności zgłaszania właściwym terytorialnie powiatowym lekarzom weterynarii przypadków znalezienia zwłok ptaków związanych ze środowiskiem wodnym (kaczek, gęsi, łabędzi) oraz ptaków drapieżnych.

        Potrzeba takiego działania związana jest z ciągłym zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków. Choroba ta występuje sezonowo (późna jesień, zima, wczesna wiosna), a jej rezerwuarem są właśnie ww. ptaki.

       Zawleczenie choroby do gospodarstw utrzymujących drób skutkuje olbrzymimi stratami gospodarczymi (odszkodowania, koszty likwidacji, jak też skutki wstrzymania handlu drobiem i produktami z drobiu). Pozostawienie w środowisku zwłok ptaków padłych z powodu grypy niesie ogromne ryzyko bowiem wirus wywołujący tę chorobę szczególnie długo zachowuje swą zjadliwość w niskich temperaturach oraz przy braku światła słonecznego, czyli w warunkach obecnej aury.