Zarządzenie Nr 92/2021 Wójta Gminy Kolno z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2022 r. pt.: „Organizacja dowozu osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kolno do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczegow Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w 2022 roku"

Zarządzenie Nr 98/2021 Wójta Gminy Kolno z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej, w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2022 r.

Zarządzenie Nr 100/2021 Wójta Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie wsparcia i wysokości udzielonej dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2022 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kolno do placówki, gdzie w/w realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki pt. „Organizacja dowozu osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kolno do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w 2022 roku"