W sobotę 27 listopada odbyło się zebranie walne Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas zebrania omówiono minione 5 lat pracy obecnego Zarządu, udzielono Zarządowi absolutorium, a następnie powołano nowy. Funkcję Prezesa ponownie powierzono Wójtowi Gminy Piotrowi Szulcowi, tak samo jak funkcję wiceprezesa Zbigniewowi Łokuciejewskiemu.

Dalszy skład przedstawia się następująco:

Skarbnik- dh Henryk Chodań,

Sekretarz – dh Tomasz Milewicz,

Komisja rewizyjna – dh Dariusz Chodań, dh Marcin Marczak, dh Grzegorz Dalkowski

Serdecznie gratulujemy wszystkim wybranym członkom zarządu i życzymy satysfakcjonującej i owocnej współpracy! Kadencja nowego zarządu potrwa do 2026 roku.