Kolno FS na zmiana na 2021r

OGŁOSZENIE - Zebranie Wiejskie Mieszkańców Sołectwa Kolno w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2021 r.