Beztytuu

AKTUALIZACJA

KOMPUTERY DLA UCZNIÓW

W ogłoszonym konkursie grantowym: Cyfrowa Gmina-Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR” zostały wprowadzone zmiany w regulaminie i oświadczeniach. Gmina Kolno zamierza ubiegać się o dofinansowanie z tego programu. W związku z tym wszystkie zainteresowane pozyskaniem komputerów osoby tj. rodzice uczniów niepełnoletnich i pełnoletni uczniowie szkół średnich, których rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie pracowali PPGR proszeni są o zgłaszanie się do Gminy Kolno do dnia 22 października 2021r.w celu złożenia odpowiednich dokumentów. Oświadczenia można pobrać również ze strony :www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr i dostarczyć do Urzędu Gminy