W dniu 22 września 2021 r. odbyła się XL Sesja Rady Gminy Kolno z planowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Kolno bez odczytywania.
 3. Informacja o pracy Wójta Gminy Kolno między sesjami.
 4. Zapytania i interpelacje oraz odpowiedzi na zapytania radnych.
 5. Wystąpienia sołtysów.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2021- 2037.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2021 r.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Ryn Reszelski dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2022 roku.
 10. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym, sołtysom i przedstawicielom Gminy w Związku Gmin EKOWOD.
 11. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kolno na rok szkolny 2021/2022.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie posiedzenia i zamknięcie obrad sesji.

Podczas sesji zostały podjęte następujące uchwały:

 1. Uchwała Nr XL/192/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2021- 2037.
  https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/25/glosowanie/232
 2. Uchwała Nr XL/193/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 22 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kolno na 2021 rok.
  https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/25/glosowanie/234
 3. Uchwała Nr XL/194/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 22 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Ryn Reszelski dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2022 roku.
  https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/25/glosowanie/238
 4. Uchwała Nr XL/195/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym, sołtysom i przedstawicielom Gminy w Związku Gmin EKOWOD.
  https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/25/glosowanie/240
 5. Uchwała Nr XL/196/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 22 września 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kolno na rok szkolny 2021/2022.
  https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/25/glosowanie/242

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości nie uzyskała większości głosów i nie została podjęta.
https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/25/glosowanie/236

 

Transmisja z obrad sesji jest dostępna na stronie internetowej pod linkiem:
http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=kolnougsesja

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://kolno-gmina.pl/mieszkancy/aktualnosci/2321-xl-sesja-rady-gminy-kolno#sigProIded651689ac