W dniu 11 września 2021r. po raz siódmy uczestniczyliśmy w pielgrzymce pieszej oraz uroczystym Odpuście w Wysokiej Dąbrowie.

W związku z tym ważnym wydarzeniem dla Mieszkańców Wysokiej Dąbrowy a także Parafii Unikowa Sołtys Sołectwa Krzysztof Białasiewicz chciałby serdecznie podziękować za pomoc w organizacji i realizacji tej uroczystości w szczególności dla mieszkanek Wysokiej Dąbrowy.

Za uczestnictwo dla Wójta Gminy Kolno – Piotra Szulca, Sekretarz-Beaty Harań, Przewodniczącej Rady Gminy Kolno – Krystyny Krasuskiej oraz wszystkim mieszkańcom Wysokiej Dąbrowy, Unikowa i innym gościom za obecność.

Podziękowania należą się również Ks. Proboszczowi Parafii Św. Jana Chrzciciela – Józefowi Bach, Ks. Janowi Sztygiel oraz Ks. Piotrowi Piaseckiemu za celebrację, posługę w trakcie Mszy Świętej a także za wygłoszone słowo Boże.