Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem: Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami