OGOSZENIE Zebranie Wiejskie Mieszkacw Soectwa Wjtowo FS na 2022r