Ogoszenie Soectwa Wgsty FUNDUSZ SOECKI na 2022r. i zmiana na 2021r