Pierwsze dni września upłynęły uczniom Publicznego Specjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczego w Kruzach pod znakiem żniw, plonów i dożynek.

Przez kilka dni realizowano działania w ramach Akcji edukacyjnej „Pola już białe – czyli o tradycji dożynkowej na Warmii i Mazurach”, która przyczyniła się do rozwijania zainteresowania zwyczajami dożynkowymi oraz pracą na roli w dawnej oraz współczesnej wsi. Każdego dnia uczniowie realizowali różnego rodzaju aktywności ściśle związane z ciężką pracą rolnika. Przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne „Ożynek i zażynek czyli początek i koniec żniw”, zorganizowano wyjścia do zaprzyjaźnionych gospodarstw rolnych we wsiach Kruzy i Kabiny, wycieczkę rowerową do skansenu maszyn rolniczych we wsi Węgój, wypiekano chleb oraz bułki według tradycyjnej receptury, przeprowadzono warsztaty rękodzielnicze „Kompozycja dożynkowa”, zorganizowano konkurs plastyczny „Kolorowe dożynki” oraz zabawy sportowe z wykorzystaniem plonów.

Uroczyste podsumowanie akcji odbyło się 9 września 2021 r., w przepięknej, dożynkowej scenerii goszczono: p. Andrzeja Abako - Starostę Powiatu Olsztyńskiego, p. Agnieszkę Szczeszak – która reprezentowała p. Marka Krzysztofa Nowackiego – Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie, p. Jacka Pawlika - Zastępcę Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie, p. Bożenę Ulewicz – pełnomocnika Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz członka Zarządu Akcji Katolickiej w Olsztynie, p. Danutę Sobiesiak – członka Zarządu Akcji Katolickiej w Olsztynie, p. Piotra Szulca – Wójta Gminy Kolno, p. Beatę Harań - Sekretarza Gminy Kolno oraz p. Sebastiana Śniadowskiego - sołtysa wsi Kruzy.

Podczas uroczystości rozstrzygnięty został konkurs plastyczny, wyłoniono oraz nagrodzono zwycięzców oraz wyróżnionych. Przybyli goście mieli okazję wysłuchać powitania tradycyjną, warmińską gwarą, śpiewu ludowych pieśni w wykonaniu uczniów, skosztować dożynkowego chleba wypieczonego przez uczniów oraz tradycyjnych warmińskich potraw. Akcja przeprowadzona w Publicznym Specjalnym Katolickim Ośrodku Edukacyjno-Wychowawczym w Kruzach uświadomiła uczestnikom, że należy być dumnym z tego, że tworzą małą wiejską szkołę, która przekazuje uczniom wartości tak cenne we współczesnych czasach jak szacunek do pracy, do chleba do natury, szacunek do osób dzięki którym mamy chleb symbol dostatku, sytości i obfitości. Dzięki takiemu położeniu szkoły można odkrywać piękno i mądrość natury i uczyć, że dzisiejsza wieś to ostoja wartości.