Więcej informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:
https://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/2621_Zarzadzenie_Wojta_Nr_77.pdf