Szanowni!

Zachęcamy do składania wniosków o stypendia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Dokumenty można składać w ramach programu stypendialnego na rok szkolny/akademicki 2021/2022 ogłoszonego przez Fundację „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” do 3 września 2021 roku!

Z pomocy programu stypendialnego ubiegać się mogą absolwenci szkół podstawowych, absolwenci i uczniowie szkół średnich oraz studenci studiów dziennych, (którzy nie ukończyli 24-go roku życia). Wszystkie te osoby muszą być Mieszkańcami powiatu olsztyńskiego.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy w podanym terminie przesłać pocztą pod adres: Fundacja FZO, Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, z dopiskiem „wniosek” lub w szczególnych wypadkach, po wcześniejszym umówieniu, złożyć osobiście.

Wzory wniosków do druku, kryteria oraz wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej Powiatu Olsztyńskiego pod adresem http://www.powiat-olsztynski.pl/zloz-wniosek-twoje-dziecko-otrzymalo-stypendium oraz na Facebooku Fundacji.

Gmina Kolno zawarła umowę na realizację zadania publicznego pod tytułem „Fundusz Stypendialny” z Fundacją „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”. W ramach umowy Gmina Kolno przekazała Fundacji środki w wysokości 5 000,00 zł na dofinansowanie 6 stypendiów dla zdolnej młodzieży z Gminy Kolno.