Więcej informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem: 
Ogłoszenie - XXXIX Sesja Rady Gminy Kolno zwołana na dzień 25 sierpnia 2021 roku o godz. 12:00