Więcej informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem: 
Ogłoszenie - Posiedzenie Połączonych Komisji Rady Gminy Kolno zwołane na dzień 25 sierpnia 2021 roku o godz. 10:30