Przystanki autobusowe w Kabinach zmieniły swój wizerunek. Zostały odświeżone i pomalowane, a na ich ścianach wykonano piękne malunki z motywami kwiatowymi. Szczególne podziękowania należą się Pani Annie Wojszel z Pracowni Artystycznej Ekologia, która dokonała tego artystycznego dzieła.

Wykonano również oznakowanie sołectwa i zamontowano znaki kierunkowe z numerami posesji. Oznakowanie ma na celu poprawienie bezpieczeństwa i komunikacji na terenie sołectwa.

Zarówno pomalowane przystanki jak i oznakowanie sołectwa wpłyną pozytywnie na estetykę i wygląd miejscowości Kabiny.

Obydwa zadania zostały zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego, jakim jest Fundusz Sołecki na 2021 rok.