zeb wiej sam

Więcej informacji pod odnośnikami:

http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/2565_zarzadzenie_Wojta_nr_71_2021_z_dnia_02.08.2021.pdf
http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/2586_zarzadzenie_Wojta_nr_72_2021_z_dnia_10.08.2021.pdf