W dniu 28 lipca 2021 r. odbyła się XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kolno z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034,
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie w roku 2021,
  4. Zakończenie posiedzenia i zamknięcie obrad sesji.

Podczas sesji zostały podjęte następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr XXXVIII/182/ 2021 Rady Gminy Kolno z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2021-2034,
  2. Uchwała Nr XXXVIII/183/ 2021 Rady Gminy Kolno z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kolno na 2021 rok.

 

Transmisja z obrad sesji jest dostępna na stronie internetowej pod linkiem:
Transmisje Sesji Rady Gminy Kolno