Więcej informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem: 
http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/2556_XXXVIII_Sesja_ogloszenie.pdf