Inf dla gmin ws szacowania szkd suszowych Strona 1

 Inf dla gmin ws szacowania szkd suszowych Strona 1

Aplikacja jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szacowanie-suszy-od-2020-r.

Wzory wniosków i RODO pod adresem: http://bip.kolno-gmina.pl/164/Rolnictwo_2C_Ochrona_Srodowiska/