Dnia 01.07.2021 r. podpisana została Umowa na realizację inwestycji pn.: „Budowa przedszkola samorządowego w Kolnie”.

Inwestycja zostanie zrealizowana przy współpracy z firmą AMR Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Biskupcu reprezentowaną przez Pana Michała Aszkiełowicza – Prezesa Zarządu.

Wykonawca inwestycji został wyłoniony zgodnie z PZP w trybie postępowania podstawowego bez negocjacji.

Wartość inwestycji wynosi 2 598 198,47 złotych. Realizacja przedsięwzięcia stała się możliwa dzięki pozyskanemu przez Gminę Kolno dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 1,5 mln. złotych.

Planowany termin zakończenia inwestycji wynosi 36 tygodni od dnia podpisania umowy.