W dniu 9 czerwca 2021 r. odbyła się XXXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kolno z planowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kolno.
  3. Zakończenie posiedzenia i zamknięcie obrad sesji.

Z uwagi na obecną liczbę radnych, która nie stanowiła quorum, przy którym mogą być podejmowane prawomocne uchwały Przewodniczący zamknął obrady sesji.