Więcej informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/2496_Informacja_Przewodniczacego_Rady_Gminy_Kolno.pdf

http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/2495_Zgloszenie_do_udzialu_w_debacie_nad_Raportem_o_stanie_Gminy_Kolno_za_2020_r..pdf