Rozporządzenie Nr 23 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 maja 2021 r.