Nabór wniosków w ramach programu grantowego „WAKACYJNA AktywAKCJA” organizowanego przez Fundację Polskiego Funduszu Rozwoju. Celem programu jest wsparcie lokalnych społeczności w podejmowaniu  działań sportowych, i/lub rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi aktywizujących dzieci i młodzież szkolną w czasie przerwy wakacyjnej: lipiec – sierpień 2021. W ramach Programu wnioski mogą składać:

 • szkoły podstawowe,
 • stowarzyszenia,
 • fundacje,
 • organizacje pozarządowe,
 • domy dziecka,
 • rodzinne domy dziecka,
 • świetlice szkolne,
 • świetlice środowiskowe,
 • kościelne jednostki organizacyjne mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • biblioteki,
 • kluby sportowe,
 • domy kultury,
 • placówki oświatowe i opiekuńcze,
 • koła gospodyń wiejskich,
 • ośrodki socjoterapii i ośrodki wychowawcze.

Wysokość możliwego wsparcia w ramach programu wynosi 5000 zł, wkład własny nie jest wymagany. Wszelkie niezbędne informacje znajdą Państwo pod linkiem https://fundacjapfr.pl/wakacyjna_aktywakcja.html . Termin składania wniosków do dnia 21.06.2021 r.