W dniu 20 maja 2021 r. odbyła się XXXIV Sesja Rady Gminy Kolno, na której podjęto następujące uchwały:

 1. Uchwałę XXXIV/173/2021 z dnia 20 maja 2021. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2021-2035,
  https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/19/glosowanie/193
 2. Uchwałę NrXXXIV/174/2021 z dnia 20 maja 2021. r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2021 r.,
  https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/19/glosowanie/194
 3. Uchwałę Nr XXXIV/175/2021 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji doraźnej powołanej uchwałą Rady Gminy Kolno nr XXXIII/171/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. w celu rozpatrzenia możliwości naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy,
  https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/19/glosowanie/195
 4. Uchwałę Nr XXXIV/176/2021 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.
  https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/19/glosowanie/196

 

Transmisja z obrad sesji jest dostępna na stronie internetowej pod linkiem:

http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=kolnougsesja