Program Narodowego Instytutu Dziedzictwa
„Wspólnie dla dziedzictwa”

Celem Programu jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jago wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń.

Program adresowany jest do fundacji i stowarzyszeń.
Więcej informacji na stronie internetowej pod adresem: