JMGslider 04 28 2021

Zaczynamy przyjmowanie zgłoszeń do największego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich – „Bitwy Regionów”. Po roku przerwy spowodowanej pandemią zapraszamy do rywalizacji w nowej formule: jury będzie oceniać pomysł na potrawę regionalną oraz jej prezentację w formie krótkiego filmu wideo.

Więcej informacji na stronie internetowej pod adresem:

https://www.kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/bitwa-regionow-w-nowej-odslonie!