Rozporządzenie Nr 13 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 kwietnia 2021 r.