kmg grafiki

Rusza nabór wniosków w konkursie Równać Szanse - Małe Granty! Jego celem jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości.

Więcej informacji na stronie internetowej pod adresem:

https://www.rownacszanse.pl/kmg