Więcej Informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/przetargi/29/18/09_04_2021/

http://bip.kolno-gmina.pl/58/Zarzadzenia_Wojta/