Wicej informacji na stronie internetowej Biuletznu Informacji Publicynej Gminz Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/2272_OGLOSZENIE_KOMISJA_15.03.pdf