Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/2273_OGLOSZENIE_KOMISJA_15.03.pdf