Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Kolno z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2021 r. pt. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkoleń sportowych, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych”.

Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Kolno z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej, w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2021 r.

Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Kolno z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2021 r. pt. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkoleń sportowych, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych”