W dniu 10 lutego 2021 r. odbyła się XXXI Sesja Rady Gminy Kolno, na której podjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr XXXI/150/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Północ” Sp. z.o.o.

https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/10/glosowanie/83

 

Uchwała Nr XXXI/151/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku Wójta o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Północ” Sp. z o.o.

https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/10/glosowanie/84

 

Uchwała Nr XXXI/152/2021 z dnia 10 lutego 2021. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2021-2035.

https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/10/glosowanie/81

 

Uchwała Nr XXXI/153/2021 z dnia 10 lutego 2021. r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2021 r.

https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/10/glosowanie/82

 

Uchwała Nr XXXI/154/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie projektu na „Budowę ciągu pieszego (chodnika) w miejscowości Samławki wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 596”.

https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/10/glosowanie/85

 

Uchwała Nr XXXI/155/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kolnie.

https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/10/glosowanie/86

 

Uchwała Nr XXXI/156/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/10/glosowanie/87

 

Uchwała Nr XXXI/157/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. zmieniającą uchwałę Nr IV/24/2019 Rady Gminy Kolno z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym, sołtysom i przedstawicielom Gminy w Związku Gmin EKOWOD

https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/10/glosowanie/88

 

Uchwała Nr XXXI/158/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Stowarzyszenie Ocean w dniu 11 grudnia 2020 r.

https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/10/glosowanie/125

 

Transmisja z obrad sesji jest dostępna na stronie internetowej pod linkiem:

http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=kolnougsesja