Więcej informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/wakaty/10/20/Dyrektor/wyniki/