Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/wakaty/2/21/Stanowisko_urzednicze_ds__zamowien_publicznych_2C_ochrony_srodowiska_i_gospodarki_odpadami_oraz_pozyskiwania_funduszy_zewnetrznych/