Więcej informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/79/Wykazy_2C_ogloszenia/

w zakładce: Wykazy,ogłoszenia oraz w bezpośrednim linku do zarządzenia:

http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/2205_Strony_od_Zarzadzenie_19_2021_Wojta.pdf