Więcej informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/79/Wykazy_2C_ogloszenia/

w zakładce: Wykazy,ogłoszenia oraz w bezpośrednim linku do zarządzenia:

http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/2203_Zarzadzenie_nr_18_2021_Wojta_Gminy_Kolno_z_dnia_15.01.2021_r..pdf