Więcej informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/79/Wykazy_2C_ogloszenia/

w zakładce: Wykazy,ogłoszenia oraz w bezpośrednim linku do zarządzenia:

http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/2196_Zmiana_zarzadzenia_91_2020.pdf