komunikat o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi Strona 1

komunikat o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi Strona 2

komunikat o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi Strona 3

Aktualna Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi NZ-1 dla nieruchomości zamieszkałe obowiązująca od dnia 01.01.2021 r.

Aktualna Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi NZ-2 dla nieruchomości niezamieszkałe obowiązująca od dnia 01.01.2021 r.

Aktualna Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi NZ-3 dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na której powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Kolno obowiązująca od dnia 01.01.2021 r.