Zarządzenie Nr 16/2020 Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Kolnie z filią w Bęsi z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Kolnie - Filia w Bęsi