W dniu 23 września 2020 r. odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Kolno, podczas której podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr XXVI/123/2020 Rady Gminy Kolno z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2020-2034.
  2. Uchwała Nr XXVI/124/2020 Rady Gminy Kolno z dnia 23 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2020 r.
  3. Uchwała Nr XXVI/125/2020 Rady Gminy Kolno z 23 września 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń materialnych o charakterze socjalnym.
  4. Uchwała Nr XXVI/126/2020 Rady Gminy Kolno z 23 września 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/24/2019 Rady Gminy Kolno z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym, sołtysom i przedstawicielom Gminy w Związku Gmin EKOWOD.
  5. Uchwała Nr XXVI/127/2020 Rady Gminy Kolno z 23 września 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kolnie Szkoły Filialnej w Bęsi.
  6. Uchwała Nr XXVI/128/2020 Rady Gminy Kolno z 23 września 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/93/2020 Rady gminy Kolno z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie projektu na „Budowę ciągu pieszego (chodnika) w miejscowości Samławki wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 596”.

Transmisja z obrad sesji jest dostępna na stronie internetowej pod linkiem:

https://www.hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=kolnougsesja

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://kolno-gmina.pl/mieszkancy/aktualnosci/2043-xxvi-sesja-rady-gminy-kolno#sigProIdfac403d12b