Dnia 18 sierpnia 2020 roku Wójt Gminy Kolno Pan Piotr Szulc podpisał umowę na przebudowę drogi gminnej oraz przebudowę ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Tejstymy. Realizacja inwestycji została powierzona firmie AMR Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Biskupcu reprezentowanej przez Pana Michała Aszkiełowicza – Prezesa Zarządu.

Wykonawca inwestycji został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

Wartość inwestycji wynosi 344 340,10 zł i jest w pełni finansowana ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

JMGIMG 4068 08 25 2020

JMGIMG 4070 08 25 2020

JMGIMG 4079 08 25 2020

JMGIMG 4084 08 25 2020