Więcej informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/1973_Zebranie_wiejskie_-_Kabiny_zmiana_2020r.pdf