Więcej informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie pod adresem:

http://bipgops.kolno-gmina.pl/system/obj/100_ogloszenie_na_styp..pdf