Więcej informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/1933_Zebranie_Wiejskie_Mieszkancow_Solectwa_Besia_w_sprawie_rozdysponowania_srodkow_z_funduszu_soleckiego_na_2021_r..pdf