W dniu 7 lipca 2020 r. odbyła się XXIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kolno, podczas której rozpatrzono wniosek w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Kolno. Komisja skrutacyjna stwierdziła, że w wyniku tajnego głosowania Przewodniczący Rady Gminy nie zostaje odwołany.

Transmisja z obrad sesji jest dostępna na stronie internetowej pod linkiem:

http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=kolnougsesja