Więcej informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/wakaty/2/18/Stanowisko_urzednicze_ds__zarzadzania_kryzysowego_2C_obrony_cywilnej_i_OSP_0D_0A/